סדנאות חווייתיות והכשרה מקצועית בבנייה בבוץ,
על פי דרישה ובתאום מראש. 

עיצוב סטודיו ערבה    בנייה שטיבל קום